Bulmacada Kekemelik Sorusunun Cevabı

Bulmaca asözlüğünde kekemelik sorusunun cevabı nedir?

Kekemelik
AFT

REKAKET

AGTEM