Bulmacada Eli Açık, Cömert Sorusunun Cevabı

Bulmaca sözlüğünde eli açık, cömert sorularının cevabı nedir?

Eli açık, cömert
AKI

KERİM

KOÇAK

ELİSELİK

EKREM

MUNGAR

FETA